WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

IN GESPREK MET JAN DIRK VAN DER ZEE, DIRECTEUR AMATEURVOETBAL KNVB!

Barry / Binnenland / 3 jaar geleden

Foto: Orangepictures

Voetbalprof.com is vanaf 29 november 2016 online en sinds die tijd houden wij al het voetbal nauwlettend in de gaten. Oranje, het profvoetbal en de organisatie die alle voetbalzaken in Nederland in goede banen probeert te leiden. Onze speciale aandacht gaat uit naar het landelijke amateurvoetbal. Daar komen wij dichter bij de spelers, trainers en de clubs met hun bestuurders. Nu is het sinds het afgelopen seizoen zo dat het profvoetbal en het amateurvoetbal in elkaar samensmelt via een zogenoemde voetbalpiramide. Deze piramide kan ervoor zorgen dat een amateurclub door zou kunnen stromen naar het hoogste voetbalniveau, de Eredivisie. Een prima ontwikkeling zoals dit gebeurt in vele landen. Op zich is hier ook totaal niets mis mee, ware het niet dat het bij ons in Nederland niet van een leien dakje gaat. Na het eerste seizoen zijn er al ongelooflijk veel problemen en levert de huidige constructie nogal veel weerstand op uit de amateurwereld. Met name de licentie eisen, de instroom van belofteteams in de piramide en het pupillenvoetbal zijn obstakels waar vooral de amateurverenigingen tegenaan hikken. Wij hebben de afgelopen maanden zeer goed geluisterd en hebben diverse artikelen gewijd aan de problemen die de amateurclubs ervan ondervinden. Hierop hebben wij meerdere malen zeer kritisch geschreven over de KNVB. En daaruit is een gesprek gekomen met de directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee. Wij werden op de koffie gevraagd omdat hij vond dat wij manipulerend zouden schrijven en de feiten niet zouden kennen. Wij zijn gisteren, 29 juni 2017 in Zeist op bezoek geweest en hebben een gesprek van anderhalf uur met de directeur gehad. Een ontspannen gesprek waarin hij het een en ander heeft uitgelegd en waar ik kon vragen wat ik wilde. Kritisch ben ik het gesprek met de eindverantwoordelijke aangegaan en ik ben er ook kritisch uitgekomen. Ware het niet dat ik wel enig begrip kan opbrengen voor de situatie waarin de heer van der Zee verkeert en mijn manier van schrijven iets genuanceerder aan zal pakken. Het zal je dossier immers maar zijn…… het is een hoofdpijn dossier, dat staat vast.

Na een vriendelijk ontvangst en een kleine rondleiding door het nieuwe gedeelte van het bondsgebouw waarin ik de heer van Breukelen nog bijna tegen het lijf liep, de oranjeleeuwinnen heb zien eten en waar de twee heren van bureau sport langs liepen, namen wij plaats in een loungehoek waar ik begon met de vraag of het een enerverende avond was geweest. Het antwoord was duidelijk. Het was zeer enerverend, leerzaam en met af en toe een heet en emotionele wending, maar wel open en eerlijk. Volgens Jan Dirk van der Zee heeft hij naar eer en geweten geluisterd en gesproken, en zijn er bepaalde dingen naar voren gekomen.

Belofteteams

Uiteraard vroegen wij als tweede naar de instroming van de 18 belofteteams in het volgende seizoen. Hier was hij duidelijk in. De instroming van zoveel teams hadden de heer van der Zee, de “directeur” van de betaald voetbaltak Gijs de Jong en de betaald voetbalorganisaties ook niet verwacht. “Laat het duidelijk zijn, wij wisten dat er een aantal clubs achteraf toch in wilden stromen na het eerst afgeslagen te hebben maar dat het er zoveel waren zijn wij allemaal flink van geschrokken. Ik heb ook gelijk gezegd, dit kan niet en hier kan ik niet mee aankomen. Ook Gijs de Jong, waar ik gewoon vaak mee rond de tafel zit en de dossiers van de betaald voetbalclubs onder zich heeft, zei dat dit teveel van het goede was. Wij hadden er eerlijk gezegd tien verwacht, en ook dat vond ik eigenlijk wat veel. Ik wist dat de belofteteams al een doorn in het oog waren van de amateurclubs en het toevoegen van nog meer zou wel is op nog meer weerstand kunnen komen.”

Dat is in elk geval wel duidelijk gebleken ook  meneer van der Zee? “Dat is inderdaad gebleken maar toch is daar  nogal wat nuance in aan te brengen. Iedereen schrijft maar dat wij niet hebben geluisterd en dat wij alles maar doordrukken. Maar zo is en werkt dat niet. Ik ben geen koekenbakker en zit hier niets voor niks. Ik ben er voor het amateurvoetbal en wil daar het beste voor. Ik ben directeur van de amateurs maar heb ook te maken met de betaald voetbal kant in dit dossier. Wij zijn één organisatie maar hebben verschillende petten op. Onder meer Gijs de Jong de pet van de BVO’s en ik die van de amateurs en dan moet je tot een samenwerking komen. Het moge duidelijk zijn dat de vorm van de piramide zoals die er nu is, er niet was geweest als ik er in 2013/2014 al mee te maken had gehad. Daar is heel veel fout gegaan. Onder meer de hoofdklassers zijn niet in de gesprekken meegenomen over de opbouw van de piramide. Alleen de clubs uit de toenmalige Topklasse hebben toen mee kunnen en mogen stemmen. Dat is een fout van de toenmalige beleidsbepalers geweest. Die hebben ja gezegd en op basis daarvan is de piramide ontstaan. Ja, we hebben in oktober 2014 een brandbrief gekregen maar daar is eigenlijk niets mee gedaan. Wij hebben een systeem van een ledenraad. Dat zijn 30 personen, vrijwilligers met een gewone baan, die verdeeld in districten naar alle amateurclubs luisteren en die mensen komen jaarlijks bijeen en laten de geluiden horen die bij de clubs spelen. Dat telt hetzelfde voor de BVO’s. Ook zij hebben 30 mensen in de ledenraad. Samen komen die bij ons om op een bondsvergadering te praten en de geluiden te laten horen wat er bij de clubs speelt. Dan heb je ook nog te maken met bepaalde organisaties die de belangen behartigen van diverse onderdelen in het voetbal. Onder meer de CVTD (belangenorganisatie voor de Tweede en Derde Divisie), COH (Centraal overleg Hoofdklasse) en die van de Betaald voetbalclubs. Met elkaar is toen besloten dat de piramide er zou komen en dat er bepaalde eisen aan gesteld werden om mee te gaan doen in de piramide, helaas zonder de COH. maar wel met de rest”

Ja maar die brief die in oktober is gestuurd stond in dat er clubs waren die het niet eens waren met bijvoorbeeld de instroom van beloften. Toch? “Toen is er inderdaad het een en ander fout gegaan maar we zijn wel gaan luisteren. Sinds ik hier zit probeer ik zoveel mogelijk geluiden op te vangen en de amateurs te helpen waar ik kan maar ik moet als directeur wel besluiten nemen. Er werd op een gegeven moment besloten dat de piramide ingevoerd ging worden en toen dit vorig seizoen daadwerkelijk gebeurde zouden  we na een jaar evalueren. Dat zou eigenlijk in November gebeuren maar dat hebben we teruggehaald naar maart omdat wij doorkregen dat erg veel amateurclubs niet tevreden waren over de instroom van belofteteams en vanwege de licentie eisen over contractspelers. Wij zouden het houden zoals nu het geval is. Zo’n tien belofteteams in de piramide. Maar we hebben wel eisen gesteld aan de clubs. Onder meer de licentie eisen over contractspelers om die voor te bereiden op de weg naar het betaalde voetbal. Het bleek voor veel clubs niet haalbaar (hier kom ik overigens zo ook nog een keer op terug) om de hoeveelheid contractspelers daadwerkelijk een contract aan te bieden en dan kwam daar ook nog het punt bij dat er problemen waren met CAO gerelateerde aspecten. Bijvoorbeeld kregen wij de klachten, en terecht, dat clubs niet aan deze voorwaarde zouden kunnen voldoen omdat zij na twee jaar een speler in vaste dienst zouden moeten nemen. Dit leek voor ons duidelijk en daarom hebben wij de evaluatie van november teruggehaald naar maart en hebben wij geluisterd en gesproken. De licentie eisen van contractspelers moesten eigenlijk terug gedraaid worden. Hoe? Daar moesten we over praten. Dit hebben wij gedaan met de clubs en de CVTD. Maar toen kwamen de Betaald voetbalorganisaties ook om de hoek kijken en die zeiden ho wacht even, wij hebben afspraken gemaakt en nu willen jullie dat terugdraaien. Dat is allemaal prima maar dan stellen wij ook eisen. En zij eisten, in het belang van de BVO’s, dat er meer belofteteams in de piramide zouden stromen. Daar hebben wij over gesproken met de CVTD en die sloten met ons een compromis. Minder contractspelers, meer belofteteams. Punt. En dat besluit nam ik dan ook. Als je met twee belangenorganisaties aan tafel zit en die zijn het eens dan ben ik er als directeur voor om het besluit er door te drukken. En daar komt bij dat ik boven mij een raad van Commissarissen heb die toezicht op mij houdt en die waren het daarmee eens anders hadden ze mij wel teruggefloten.”

Daar heeft u wel een punt maar toch is er veel weerstand van de amateurclubs en nu was er zelfs een massale opstand tegen u in persoon en tegen de KNVB in zijn algemeen. En u bent eindverantwoordelijk toch? “Jazeker ben ik de eindverantwoordelijke bij de amateurs en daar keer ik me ook niet van af. Maar ik ben er wel om besluiten te nemen en ik ben er voor het gehele amateurvoetbal. Niet alleen voor de ploegen uit de hoofdklasse, de Derde Divisies en de Tweede divisie. We hebben zo’n 500 man in dienst en van die 500 zijn er ongeveer 60 personen van de KNVB, dus buiten de ledenraad om, die dagelijks contact hebben met clubs en leden. Weet je hoeveel procent van mensen die de belangen behartigen van clubs uit de hoofdklasse en de Divisies die hier woensdagavond waren leden zijn van de KNVB? Slechts 4% Barry. 4% van de leden van de KNVB zaten hier woensdagavond, maar ik ben directeur van alle leden van het amateurvoetbal. Iedereen is voor mij net zo belangrijk.”

Oh maar daarover kom ik zo nog wel even terug. Het gaat om de beloften. U weet dat het fout is gegaan met de belofteteams en daarom is het toch ook teruggedraaid? “Ja het is inderdaad terug gedraaid. De 18 belofteteams gaan de eerste twee jaar niet komen.”

Maar komen ze er nog wel? U gaat dit toch niet weer evalueren? Het is toch gewoon voor niemand goed in het amateurvoetbal. Het is niet leuk voetballen in de ambiance waar de beloften in spelen. Het brengt alleen maar extra kosten mee en er komen niet of nauwelijks inkomsten af van de belofteteams. Dit moet toch gewoon stoppen? Echt alle supporters van de grote amateurclubs die ik spreek verafschuwen het.  “Nou in elk geval komen ze er de eerste twee jaar niet en eigenlijk ga ik ervanuit dat ze helemaal niet meer komen.”

Kijk, dat is nou wat de clubs graag horen. Hoe staan de BVO’s hierin? “Wat denk je zelf? Die zijn er natuurlijk niet blij mee maar ze gaan er gelukkig wel goed en netjes mee om. Ze tonen zelfs begrip voor de situatie en de amateurclubs. Ook zij weten wel dat het voor nu geen draagvlak heeft.”

En wat gaat er nu gebeuren? Gaan de overige belofteteams ook verdwijnen uit de piramide? Iets wat mij logisch lijkt na alle weerstand en problemen die het heeft veroorzaakt. Vind u zelf dat ze van toegevoegde waarde zijn? En u heeft het besluit toch genomen, woensdagavond ,om vijf beloften in de Derde Divisie zaterdag in te delen. Hoe zit dat? “Als eerst wil ik op dat laatste punt even zeggen dat dat besluit niet genomen is. Zowel het speelschema als de indeling voor de Derde Divisie is niet bekend gemaakt.”

Dan is dat verkeerd gecommuniceerd door de KNVB want er kwam inderdaad eerst naar buiten dat het niet bekend zou worden en later op de avond heeft uw organisatie het toch op de website gezet en in die indeling staan de vijf belofteteams ingedeeld bij de Derde Divisie zaterdag. “Dat is dan inderdaad verkeerd gecommuniceerd want wij hebben dat besluit nog niet genomen. Wij gaan nog alles op alles zetten en alles proberen om de indeling anders te maken. Het zal een hels karwei worden want we krijgen gewoon geen enkele medewerking, maar we zullen ons best doen. Wij begrijpen dat de zaterdagclubs er niet gelukkig mee zijn dus we gaan proberen om een compromis te zoeken. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet zal gaan lukken en dat de indeling wel zo blijft, maar dat zullen wij dan pas na het weekend bekend maken. En dan komend op de beloften in zijn algemeen. Wij moeten terug naar de tekentafel en gaan kijken wat de opties zijn. Er zijn in de loop der jaren al honderden modellen voorbij gekomen maar op elk model is wel kritiek. Op de één wat meer dan de ander en sommigen belanden direct in de prullenbak maar het zal een helse klus worden. We gaan ervoor om het beste voor het Nederlands voetbal eruit te slepen. En sja… toegevoegde waarde? Ik denk dat er een paar clubs zijn die met hun belofteteams van toegevoegde waarde zijn. Onder meer Ajax, PSV, Heerenveen, Utrecht en AZ bijvoorbeeld. Van andere clubs denk ik, waar begin je aan. Dit moet je zelf als club niet eens willen.  Zorg eerst maar eens dat het eerste wat beter en constanter word. Het is financieel al zwaar genoeg, dus wat heeft bijvoorbeeld FC Den Bosch en De Graafschap nou met een belofteteam te zoeken in de standaardcompetitie. Ik denk dat Nederland er misschien ook wel te klein voor is. Kijk, in bijvoorbeeld Duitsland doen ze het al jaren en daar is nooit gezeur, maar hoeveel regionale Liga’s hebben die? Dat land is vele malen groter. Maar nogmaals, we moeten nu alles naast elkaar neer gaan leggen en gaan bekijken hoe nu verder. Ik ben er voor de amateurclubs en daar doe ik mijn best voor maar ik heb ook te maken met andere belanghebbenden in mijn organisatie, zoals de ‘directeur’ betaald voetbal.”

Dat is ook nog wel een puntje. Gijs de Jong is toch teruggeroepen als directeur? “Ja en nee. Gijs is wel gewoon bestuurder bij de KNVB en beslist mee in dit soort zaken.”

Dan nog iets ( dit is iets wat ik achteraf aan de heer van der Zee heb gevraagd omdat mij dit later ter oren is gekomen), er word gezegd dat u zondagteams geld heeft geboden om ze op zaterdag te laten spelen om zo de indeling op orde te krijgen. “Ik heb aangegeven dat wij ook willen meedenken in de misgelopen kosten. Net zoals ik heb aangegeven om mee te denken in reiskosten voor jong BVO’s  die mogelijk alleen uitwedstrijden spelen. Alles om te proberen de ontstane situatie in de Derde Divisie zaterdag op te lossen. Al deze opties zijn van tafel en na het weekend komen we met de definitieve indeling. Dit zijn de feiten, dus maak er geen smeuïg verhaal van.”

Vind u achteraf niet dat de hele piramide een fout is? Ik bedoel, de prof en amateurwereld door elkaar. Bent u niet bang dat het nog meer problemen gaat geven? Bijna geen amateurclub wil ook promoveren naar de Jupiler League. Die zien er helemaal niks in om een betaald voetbal organisatie te worden. Ik denk dat de piramide wel kan slagen. Mensen moeten alleen een beetje met veranderingen om kunnen gaan. Ik denk echt dat het positief kan worden voor het gehele Nederlandse voetbal. En weet je? Amateurclubs spreken erover dat ze amateur willen blijven. Ze staan hier woensdagavond met alle emotie tegenstand te bieden aan bepaalde besluiten. Ze bleven redelijk netjes maar je zag dat ze echt boos waren. Maar ze betalen wel €100.000,- voor een speler om bij ze te laten voetballen. Er worden bij de topamateurs soms salarissen van €30.000,- betaald maar ze willen wel amateur blijven?? Er zijn BVO’s die dat echt niet neer kunnen tellen voor een speler hoor. Dus ja, ik denk dat als bepaalde clubs zich bewust worden en toegeven dat veranderen best mogelijk is en, nogmaals dat zie je in Duitsland,  dat de piramide ook bij ons een grote kans van slagen heeft.”

Dan nog even terug te komen op dat u alle amateurs vertegenwoordigd. Ik hoor heel veel geluiden dat clubs het niet eens zijn met de opzet van het pupillenvoetbal. Er is veel weerstand tegen deze opzet onder meer om de begeleiding en de financiële middelen die er mee gepaard gaan. Ook de clubs die ik zelf spreek zeggen dat ze helemaal niet blij zijn met deze opzet. Competities die geen competities meer worden. Spelbegeleiders die moeten komen van vrijwillige ouders die er vaak niet zijn. En het organiseren van nog meer wedstrijdjes, het kopen van doeltjes, het trekken van lijntjes en noem alle kleine kostenposten maar op. Hoe staat u hierin? “Natuurlijk zijn er altijd tegenstanders maar die zijn er overal. Op financieel vlak zijn wij zoveel mogelijk met clubs aan het praten om ze te helpen. Wat betreft de competities die er niet meer zijn voor O8 dat is alleen maar een hele goede zaak. En datzelfde telt voor het 3 tegen 3 of 6 tegen 6 op kwart veldjes. Wij hebben in Nederland meer kinderen die niet zo goed kunnen voetballen dan wel. Met 9 tegen 9 of 11 tegen 11 kwamen die ventjes bijna niet aan spelen toe. Weet je hoeveel leden wij hebben verloren en gaan verliezen omdat kinderen het spel niet leuk meer vonden? Een klein ventje dat linksback stond kreeg geen bal. Dat willen wij met het nieuwe systeem graag veranderen. Wij willen die jongen die linksback staat en misschien te weinig ballen kreeg nu wel aan voetballen toe laten komen door op kleinere veldjes en minder tegenstanders te gaan spelen. De betere voetballertjes onderscheiden zich toch wel.”

Maar mijn mening is, en dat is echt een persoonlijke, dat een kind graag competitie speelt en tegen tegenstanders van andere clubs. Zij willen winnen en trots op school vertellen dat zij de club van hun klasgenoot hebben verslagen. “Dat kan ook gewoon, maar vanaf acht jaar. Tot die tijd hebben kinderen niet zo’n benul van competitie en moeten ze eerst het hanteren van de bal gaan leren. Technisch vaardiger worden kan alleen door veel balcontact en zonder teveel regeltjes. Gewoon leuk ballen en op de club zelfstandige dagcompetities opzetten. Wij horen meer positieve als negatieve geluiden en daarom hebben wij dit besluit genomen. En nogmaals, we kunnen het nooit voor iedereen goed doen en vaak zijn het de ouders die blijven hangen in het vroeger, terwijl de kinderen het juist prachtig vinden.”

Dan als laatste wil ik even terugkomen op uw mail die u mij in eerste instantie stuurde. U mailde mij om mij uit te nodigen voor een kop koffie en u zei dat u vond dat ik manupilerende en negatieve teksten schreef zonder de feiten te kennen. Nu heeft u gezien dat ik toch wel iets meer feiten kende dan u misschien had verwacht want een paar dagen na uw mail kwam er daadwerkelijk een opstand en vlogen de brieven u om de oren van de amateurverenigingen uit de Hoofdklasse en de Tweede en derde divisies. “Oh maar ik ontken ook niet dat we echt wel problemen ondervinden maar bijvoorbeeld jij en de Telegraaf schrijven dat wij het amateurvoetbal kapot maken. Dat de KNVB het voetbal in zijn geheel kapot maakt, en dat vind ik te ver gaan. Waar baseer je dat bijvoorbeeld op? Wat maken wij kapot dan? Wij werken samen met al die organisaties en die geven de geluiden door van wat er in het veld speelt. Wij nemen allen de besluiten!”

Zoals u heeft gezien de verkeerde besluiten die u later terug moet draaien? “Ja omdat de clubs mensen sturen zonder mandaat. Wij denken met die organisaties afspraken te maken omdat zij de belangen behartigen voor de clubs en een week voor de besluiten genomen worden krijgen we dit op ons bord. Ik denk dat de clubs zichzelf eens achter de oren moeten krabben en dat ze alleen mensen sturen die een beslissing mogen nemen.”

Zoals Leon Annokkee heeft gedaan voor het pact van zes. Lisse, Katwijk, Scheveningen, IJsselmeervogels, VVSB en Rijnsburgse Boys? Die zou dan volgens u op een vergadering moeten komen om de beslissing te nemen voor die zes clubs? “Bijvoorbeeld ja. Ik kan hier niet met 160 man zitten en naar iedereen luisteren. Zij spreken elkaar ook allemaal tegen en probeer daar dan maar chocola van te maken. Ik kan je zeggen dat het niet meevalt. En als dan een organisatie voor me staat die zegt dat ze de belangen behartigen van alle clubs en dat de meerderheid voor het één kiest, en later komen de clubs hier vertellen dat ze er helemaal niets in zien dan wordt het best lastig.”

Dat geloof ik, maar u bent wel eindverantwoordelijk. Eens? “Natuurlijk ben ik het daarmee eens en ik loop er ook niet voor weg. Ik sta voor de amateurwereld en ben eerlijk, open en transparant. Maar dan moeten jullie niet gaan schrijven dat ik het amateurvoetbal kapot maak en dat ik gezwicht ben onder de druk van de amateurclubs. Het word allemaal zo groot uitgemeten terwijl we gewoon overleggen. Ik begrijp echt wel dat je een kop wil hebben maar ik denk dat je een Telegraaflezer bent. Die pakken ook altijd zo uit en schrijven bepaalde mensen en/of organisaties kapot. Dat is ook met Hans van Breukelen gebeurt.”

Ja, maar ik hoef hier eigenlijk niet terug te komen op Hans van Breukelen want ik denk dat die het enige goede heeft gedaan dat er was en dat is opstappen. Dat was toch ook belachelijk wat er allemaal gebeurde? De aanstellingen van bondscoaches, de persconferentie met de PowerPoint presentatie en ga zo maar door? “Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Zo heeft Hans van Breukelen die ook gemaakt en dat weet hij zelf ook wel. Maar om mensen zo op deze manier kapot te schrijven vind ik te ver gaan. Zeker als het op de man gericht is.”

Maar ik zal toch iemand kritisch moeten benaderen. Ik schrijf over de eindverantwoordelijke en dat was in het geval van Hans van Breukelen zo en dat is bij u het geval omdat ik schrijf over de amateurs. Ik ben wel blij dat u mij heeft ontvangen en heeft uitgelegd wat er precies bij u allemaal speelt. Toch wil ik even reageren op uw uitspraak over de Telegraaf. Ja zij zijn kritisch en misschien schrijven zij wel hard maar ik zat net beneden op de bank op u te wachten en daar had ik het Algemeen Dagblad voor me. Naar mijn mening is wat er woensdagavond is gebeurt, de opstand en vergadering van de amateurs met u, en de daarbij behorende brieven en ‘dreigementen’ best belangrijk voetbalnieuws. Maar er staat geen letter beschreven in die krant. Hoe kan dat dan? Waarom schrijft het AD niet over de perikelen bij de directie van de KNVB? “Oh is dat zo? Dat weet ik niet. Maar het heeft in elk geval niets te maken met het mediapartnership dat wij hebben. Ik denk dat ze het blijkbaar niet zo belangrijk vinden. Ze zijn soms heus wel kritisch op ons waar dat nodig is.”

U vind uw positie in elk geval houdbaar? “Zeker”

De pers

Wij zouden voetbalprof.com niet zijn als die laatste woorden van de heer van der Zee niet door onze gedachten zijn blijven spoken. Het heeft niets te maken met het mediapartnership, het heeft niets te maken met het mediapartnership, het heeft niet te maken met……. Een uitspraak waar wij niet om gevraagd hebben maar die wel vragen bij ons oproept.

Ik wilde weten of hier meer achter stak. Dus ik heb Maarten Wijffels, sportverslaggever van het AD, gemaild en hem gevraagd of hij voor mij ergens op wilde reageren. Ik vroeg hem of hij wist of het AD minder kritisch schreef vanwege het mediapartnership dat de KNVB met het AD heeft. Immers moet je niet poepen in de tuin van je werkgever zullen de meeste denken. Ik overigens niet, want ik schrijf over iedereen net zo kritisch, ook over personen en clubs die voor mij de deur open zetten, maar in bedrijven waar miljoenen omgaan en waar aandeelhouders de macht hebben zou dit zomaar anders kunnen zijn. 

Helaas kon Maarten Wijffels niet uitgebreid reageren omdat hij op vakantie is en niet weet wat er wel of niet is geschreven in het AD. Wel wilde hij kwijt dat hij het uit het oogpunt van het topvoetbal prima vind dat er ‘Jong’ teams zijn ingestroomd omdat er volgens hem zat voorbeelden zijn van spelers die door dat tussen pad te nemen verder zijn gekomen. “Kijk naar spelers van Ajax, PSV en bijvoorbeeld Heracles (Pelupessy). Maar ik snap ook dat amateurs liever derby’s spelen. Bijvoorbeeld Quick Boys – Katwijk of Spakenburg – IJsselmeervogels. Dat is óók een voetbalcultuur en het is dan maar de vraag of daar iets van overblijft als je moet promoveren of degraderen.”

Ook aan Chef Sport van het AD, Peter van Duyl, hebben wij om een reactie gevraagd over het wel of niet kritisch schrijven van het AD over de KNVB. Van Duyl schrijft in een schriftelijke reactie dat zij gewoon kritisch over de KNVB zullen schrijven als dat nodig is. “Ongeacht welk mediapartnerschap dan ook zijn we onafhankelijk en zullen we dat altijd blijven. Dat betekent dat AD Sportwereld kritisch kijkt en schrijft waar dat moet of we dat nodig achten. De suggestie dat we instanties in journalistiek opzicht anders zouden benaderen omdat we daarmee een partnerschap zijn aangegaan is onjuist en onzinnig.”

Als laatste hebben wij Valentijn Driessen (Chef Sport van de Telegraaf) om een reactie gevraagd. Immers is het zo dat zowel de Telegraaf als Voetbalprof.com door de heer van der Zee wordt/werd neergezet als manipulerende media die de KNVB op een manier aanpakt die hij ongeoorloofd en fout vindt. Onder meer op Hans van Breukelen zou op de man gespeeld zijn en zowel de koppen van De Telegraaf als die van Voetbalprof.com zijn in de ogen van de directeur vaak erg overdreven. Wij vroegen aan Driessen of hij dacht dat het mediapartnerschap tussen het AD en de KNVB iets te maken zou kunnen hebben met het misschien niet zo kritisch schrijven over de bond van het Algemeen Dagblad en of het niet verlengen van de samenwerking tussen de Telegraaf en de KNVB misschien iets te maken heeft gehad met het wel kritisch schrijven over de KNVB. Driessen: “Wij spelen sowieso niet op de man. De kritiek, die trouwens uit het veld komt en breed gedragen wordt getuige alle onrust in de prof-, amateur- en jeugdgeledingen van het voetbal, gaat niet over de KNVB-mensen persoonlijk, maar over hun functioneren als verantwoordelijke beleidsbepalers en -uitvoerders bij de KNVB. Het contract tussen De Telegraaf en KNVB is vorige zomer niet verlengd, maar de exacte reden is mij niet verteld. Wel hebben wij als Telesport de KNVB altijd heel kritisch gevolgd, ook ten tijde van een mediapartnership. Zie kritiek als gratis advies in deze. Ik kan mij herinneren dat mensen bij de KNVB het ongelofelijk vonden dat wij kritisch schreven over het spel van Oranje tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika, waar Nederland de finale haalde en verloor met afzichtelijk voetbal. Onze jarenlange kritische benadering van de KNVB tijdens het mediapartnerschap  -dat partnerschap had geen betrekking op journalistiek, maar louter op marketing – is eerder een reden geweest voor de voetbalbond om het contract met De Telegraaf niet te verlengen. “

Over de vraag of wat hij van het AD denkt antwoord Driessen, “Wat de afwegingen zijn van het AD om in de landelijke editie niets te publiceren over de clash tussen KNVB directeur Jan Dirk van der Zee en de clubs uit de Tweede Divisie, Derde Divisies en de Hoofdklasse is niet mijn zaak. In mijn regionale Haagse editie van het AD stond wel een kader over de besluiten van die dag in Zeist.”

 

Slotwoord van Voetbalprof.com

Het lijkt ons duidelijk dat de heer van der Zee en de gehele KNVB met dit dossier flink in de maag zit en dan met name over de belofteteams. Uit de woorden die de heer van der Zee heeft gezegd kan je wel opmaken dat de belofteteams uit de piramide zullen verdwijnen, in elk geval tussen de amateurs vandaan. Wij stelden hem dan ook voor om eens een plan te gaan bekijken die mogelijk zou maken dat er vier belofteteams in de Jupiler League blijven zoals nu Ajax, PSV, AZ en Utrecht en dat er naast de reguliere Tweede en Derde Divisies, competities worden gecreërd die parallel lopen aan de reguliere competities maar dan opgezet uit enkel belofteteams. Voor promotie en degradatie hanteer je in die beloftecompetities dezelfde regelingen handhaaft die bij de reguliere competities gelden en voor promotie naar de Jupiler League laat je de kampioen van de ‘reserve’ Tweede divisie een beslissingswedstrijd spelen tegen het laagst geklasseerde Belofteteam van de vier uit de Jupiler League voor promotie/degradatie.

Deze beloftecompetitie zou je op kunnen zetten met de beloften van de BVO’s en die van de amateurs zodat er voor ieder wat wils is en dat er altijd voor een ‘prijs’ gespeeld kan worden. Daar komt bij dat de weg voor de amateurs in de Tweede en Derde Divisie en die uit de Hoofdklasse vrij is om zelf hogerop te komen en om, als zij dat zelf ook willen, te professionaliseren. De heer van der Zee zei hierop dat hij dit plan ook al voorgelegd heeft maar dat de amateurclubs ook dit niet wilden, maar dat ik vrij was om dit uit te zoeken bij de amateurs en dat hij graag zou vernemen of de beloften van de amateurs zoals Koninklijke HFC, AFC en Westlandia dit idee een goed idee zouden vinden.

Wordt vervolgd.

Dit artikel is opgemaakt uit een gesprek met Jan Dirk van der Zee dat een uur en 25 minuten heeft geduurd. Uiteraard kunnen wij niet het gehele gesprek uittikken en kan het zijn dat een quote iets ‘platter’ overkomt en geschreven staat door onze schrijfstijl dan hoe het letterlijk is gezegd. Dit neemt niet weg dat alle uitspraken die over de heer van der Zee zijn geschreven ook daadwerkelijk  zijn gezegd als antwoord op vragen die wij hebben gesteld.

Barry Voetbalprof.com Like de Facebookpagina Voetbalprof, volg ons op Twitter @VoetbalprofCom en op Instagram via Voetbalprof2016

 

 

 

 

 

 

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!