WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

KNVB IS BLUNDERS LANGZAAM AAN HET HERSTELLEN

Barry / Nieuws / 3 jaar geleden

De KNVB is eruit met alle clubs uit zowel het hoogste amateurniveau als de betaald voetbalverenigingen. Er komt dit seizoen geen promotie/degradatie regeling tussen de Tweede Divisie en de Jupiler League. Dit heeft de nationale voetbalbond vanavond bekend gemaakt.

In een statement op de officiële website van de KNVB staat: Vandaag, maandag 2 oktober, hebben vertegenwoordigers van amateurvoetbal en betaald voetbal overeenstemming bereikt over het te volgen traject naar vernieuwing van de voetbalpiramide. Tijdens de buitengewone bondsvergadering van de KNVB hebben beide partijen afspraken gemaakt hoe zij in maart 2018 samen tot deze vernieuwing willen komen. Deze kwestie kwam op de agenda nadat er afgelopen zomer alsnog onvoldoende draagvlak bleek voor enkele piramideafspraken, zoals de (extra) belofteninstroom, de verplichte promotie en de licentie eisen. De KNVB-directies van amateur- en betaald voetbal hebben samen met hun achterban besloten hiervoor terug naar de tekentafel te gaan. Tevens was reeds besloten om in het huidige en aankomende seizoen geen extra beloftenteams te laten instromen.

Wensen en scenario’s 

Eerste stap in het traject naar een vernieuwde voetbalpiramide is de aanstelling van twee verkenners die bij het amateur- en betaald voetbal de wensen in kaart gaan brengen. Op basis van hun bevindingen worden samen met alle betrokkenen nieuwe scenario’s ontwikkeld en afgestemd. Uiteindelijk moet dit leiden tot voorstellen waarover de bondsvergadering –bestaande uit amateur en betaald voetbal vertegenwoordigers – besluiten kan nemen. Dit traject moet eind maart 2018 zijn afgerond.

We moeten er samen uitkomen en daarom samen terug naar de tekentafel. “Het is goed dat er nu een duidelijk traject ligt waarin iedereen zich kan vinden”, aldus KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag. “We moeten er samen uitkomen en daarom samen terug naar de tekentafel. Daar zullen we ons gemeenschappelijke doel moeten herbevestigen en samen moeten kijken hoe en waarmee we dat gaan realiseren. Dat vraagt van iedereen een open en coöperatieve opstelling. Geen loopgravendiscussie, maar een open dialoog. Geen vooringenomen stellingen, maar zonder randvoorwaarden het gesprek aangaan. Goed te zien dat alle partijen hier ook voor open staan.’’

Komende seizoenen

Verder zijn er tijdens de Bondsvergadering afspraken gemaakt over hoe nu om te gaan met de seizoenen 2017/’18 en 2018/’19. In 2017/’18 zal de licentie-eis minimumaantal contractspelers in de tweede en derde divisie worden versoepeld en er geen promotie/degradatie plaatsvinden tussen tweede en eerste divisie.
Verder zal in het seizoen 2018/’19 een maximumaantal beloftenteams gelden in de tweede divisie, derde divisie en de hoofdklasse. Hoe hiermee in het seizoen daarna moet worden omgegaan, is afhankelijk van de uitkomst van bovengenoemd proces.

Voetbalpiramide

Het voorstel om tot een geoptimaliseerde voetbalpiramide te komen, werd in december 2014 genomen als sluitstuk van uitvoerige besluitvorming. De reden daarvoor was te komen tot één voetbalpiramide, waarin elke club en iedere speler op zijn of haar eigen niveau uitkomt en waarbinnen talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen, waardoor op termijn de kwaliteit van het Nederlandse voetbal verbetert. De voetbalpiramide is ook ontwikkeld om sportieve dromen alle kans te geven. In een echte piramide is het voor iedere voetballer en iedere club mogelijk om vanaf welk niveau dan ook het hoogste podium te bereiken.

Voetbalprof.com

Afgelopen juni heeft voetbalprof.com een gesprek met directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee, gehad. In het gesprek met de heer van der Zee gaf hij al min of meer aan dat ook hij met zijn handen in het haar zat. In elk geval over het instromen van de belofteteams. In het gesprek gaf hij aan dat hij er van uitging dat er geen nieuwe belofteteams meer zouden instromen, niet volgend seizoen en wellicht helemaal niet meer, en dat de belofteteams die momenteel in de piramide uitkomen naar alle waarschijnlijkheid spoedig weer uit zouden gaan stromen. Echter waren daar flinke discussies over omdat de betaald voetbalclubs daar weer tegengas op gaven. Hoe dit nu verder zal gaan is nog niet duidelijk. De bond en de clubs gaan met elkaar in overleg en er wordt andermaal terug gegaan naar de tekentafel. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een middenweg gekozen worden waar beide kampen tevreden mee zullen zijn. Wilt u het hele gesprek met Jan Dirk van der Zee teruglezen? Ga naar de website, onder de kop KNVB en dan “Voetbalprof.com in gesprek met Jan Dirk van der Zee”. In elk geval lijkt het erop dat de bond eindelijk transparant aan het worden is, dat zij nu wel met ook de amateurclubs in gesprek gaan, naar ze luistert en er ook nog iets mee doet. De KNVB leert van de fouten en is zijn lange reeks van fouten langzaam aan het herstellen.

 

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!