WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

MINDER CONTRACTEN, MEER BELOFTENTEAMS IN AMATEURVOETBAL!

Barry / KNVB / 4 jaar geleden

Het amateurvoetbal en betaald voetbal zijn het eens geworden over de verbeteringen in de voetbalpiramide. In de bondsvergadering is besloten dat amateurvoetbalclubs in de Tweede en Derde divisie vanaf het seizoen 2017/’18 minder contracten en contracten voor minder uur per week hoeven af te sluiten.

.
Bovendien wordt het aantal contractspelers gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de club. Het aantal beloftenteams wordt vanaf het seizoen 2018/’19 gemaximeerd. In de vergadering is ook besloten in het voorjaar een evaluatie te houden, waar ook andere uitdagingen uit de voetbalpiramide worden besproken.
Dit seizoen deed de nieuwe voetbalpiramide zijn intrede, waarbij voor het eerst sinds 1954 promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal een feit werd. De afgelopen periode zijn de twee grootste uitdagingen in de voetbalpiramide, het aantal verplichte contractspelers in het amateurvoetbal en de deelname van beloftenteams, onder de loep genomen.

.
Vertegenwoordigers van de Tweede en Derde divisie, Eerste divisie, Eredivisie, de ledenraad amateurvoetbal en directie van de KNVB zaten hierover met elkaar aan tafel. Dat gezelschap is gezamenlijk tot voorstellen gekomen, die vandaag op de bondsvergadering door afgevaardigden van het amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bekrachtigd.

Contractspelers
In de Tweede en Derde divisie zijn er sinds dit seizoen licentievoorwaarden ingevoerd. Dit zijn voorwaarden die clubs helpen gefaseerd toe te groeien naar een hoger niveau, in het geval van promotie. De verplichting contractspelers te registreren stuitte een aantal clubs tegen de borst, mede omdat dit ten koste gaat van de jeugdopleidingen. De eis is om die reden nogmaals tegen het licht gehouden, en vervolgens aangepast.
Amateurvoetbalclubs in de Tweede en Derde divisie hoeven vanaf het seizoen 2017/’18 minder contracten en voor minder uur per week af te sluiten. Het aantal contractspelers wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de club. Hoe beter de jeugdopleiding gewaardeerd wordt, des te minder contractspelers een club hoeft te registreren. De investering in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal komt zo meer centraal te staan en wordt gestimuleerd.
Derde divisie

Clubs in de derde divisie moeten minimaal drie contractspelers vastleggen, voor ten minste acht uur per week. Dat was zes contractspelers voor minimaal twaalf uur per week. Als een club een jeugdopleiding heeft met regionale en lokale certificering, hoeft het geen contractspelers meer te hebben.

Tweede divisie
In de Tweede divisie gaat het aantal verplichte contractspelers van dertien naar tien. Een lokaal of regionaal gecertificeerde jeugdopleiding brengt het aantal contractspelers naar respectievelijk acht en vier. Het minimaal aantal uur van het contract gaat van twaalf naar tien uur per week. Voor de clubs die promoveren naar de Tweede divisie, is er een overgangsregeling opgesteld, zodat clubs kunnen groeien naar een hoger niveau.

Beloftenteams maximeren

Het aantal beloftenteams wordt gemaximeerd naar vier teams in een competitiepoule van achttien clubs, en drie teams in een poule van zestien clubs. Onderdeel hiervan is dat er vanaf 2018/’19 meer beloftenteams kunnen worden toegevoegd aan de (bovenkant van de) voetbalpiramide. Onder welke voorwaarden dat gebeurt, en in welke competities de beloftenteams worden ingedeeld, wordt in de komende maanden geconcretiseerd. Dat is afhankelijk van zowel de geplande evaluatie, als het aantal beloftenteams dat wil deelnemen aan voetbalpiramide.
Dit is het eerste seizoen dat de beloftenteams van betaaldvoetbalclubs meedoen in de amateurvoetbalcompetities. De achterliggende gedachte is dat talentvolle, jonge spelers tegen betere tegenstanders en met meer weerstand voetballen, wat goed is voor de Nederlandse voetbalontwikkeling.
Eerder evalueren

Ook is besloten de andere uitdagingen van de voetbalpiramide eerder te bespreken. In het voorjaar vindt er een evaluatie plaats over diverse aandachtspunten in de Tweede en Derde divisie. Alle betrokken clubs worden gevraagd deel te nemen aan de evaluatie en aandachtspunten in te brengen.

 

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!