WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

UPDATE FUSIEBESPREKINGEN SNEEK

Barry / Derde divisie zaterdag / 9 maanden geleden

Op 10 november j.l. berichtte Voetbalprof.com dat er een ernstig verschil van inzicht is tussen de clubs ONS Sneek en SWZ BOSO Sneek over de locatie waar de fusieclub die uit deze twee clubs zou moeten gaan ontstaan in de toekomst zou moeten gaan spelen. Bij beide clubs werd op 17 maart j.l. een stemming gehouden over de vraag of men in beginsel achter deze fusiegedachte stond en bij beide clubs was een meerderheid voor die fusie. De clubs richtten beiden een fusiecommissie in die deze fusie dan moest gaan voorbereiden. Echter deze commissies botsten inzake de locatie waar deze fusieclub zou moeten worden gehuisvest.

Bij het kiezen van de locatie is de gemeente Sudwest-Fryslan, waaronder Sneek valt, uiteraard een belangrijke onderhandelingspartner. Deze gaf enkele mogelijke locaties aan in haar Rapport “Sportcarrousel Sneek”, waarin uitgebreid wordt gefilosofeerd over de mogelijkheden. O.m. werd daarin Tinga genoemd, een wijk aan de zuidzijde van de stad en tevens locatie waar SWZ BOSO Sneek nu is gehuisvest. ONS Sneek wenst echter meer ruimte om te komen tot een sportpark dat over langere tijd mee zal kunnen, waar ook topsport op hoog niveau en de daarbij behorende faciliteiten in gewaarborgd kunnen worden. Tinga komt bijvoorbeeld tot 5,5, velden, waar het door ONS Sneek beoogde sportpark Harinxmaland er 8 zou kunnen hebben. Dit sportpark is echter niet opgenomen in de plannen van de gemeente. De botsing tussen de beide fusiecommissies ligt in het boven beschrevene opgesloten. Die van ONS Sneek gaf haar opdracht ondertussen terug aan het bestuur, die van SWZ BOSO Sneek (nog) niet.

Voetbalprof.com peilde de situatie bij de beide clubs op 10 november. Voorzitter Klaas Uil van ONS gaf toen aan dat hij vermoedde dat hij zich namens zijn club alsnog tot de gemeente zou gaan wenden terwijl Sven Batstra aangaf dat de opdracht vanuit de ledenvergadering aan de fusiecommissie nog recht overeind stond. En die was “komen tot een fusieclub die op Tinga zou gaan spelen.”

Klaas Uil heeft ondertussen afgelopen weekend de daad bij zijn woord gevoegd. In een brief aan de betreffende wethouder en ambtenaren welke volledig op de clubwebsite te lezen is geeft hij aan dat hij en zijn club niet zien gebeuren dat op een complex in de wijk Tinga voldoende armslag zal komen om tot voetbal op het gewenste hoge niveau te komen. Knelpunten: te weinig ruimte voor voldoende velden en andere accomodaties, zoals clubhuis, vergaderruimte, parkeerruimte etcetera. Tevens voorziet hij verkeersproblemen in die wijk. Uil verzoekt de gemeente nogmaals te kijken naar de mogelijkheden die Harinxmaland zou bieden en daaromtrent met elkaar in discussie te gaan.

Enkele uren nadat deze brief op 30 november op de website van ONS Sneek te lezen viel kwam er een reactie van SWZ BOSO Sneek op haar website. Daarin laat de club weten dat het niet vooraf door ONS op de hoogte was gebracht van de verzending van deze brief naar de gemeente. Verder wijst de club er op dat het in een onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering haar leden van de laatste ontwikkelingen op de hoogte heeft gebracht en dat dit niet heeft geleid tot andere inzichten. De club wacht de verdere ontwikkelingen af.

Zoals voetbalprof.com de situatie nu inschat zal de gemeente dus met een officieel standpunt moeten komen inzake het door ONS Sneek voorgestelde in de genoemde brief. Komt er alsnog toestemming tot onderzoek naar de haalbaarheid van “Harinxmaland” ? En als dat onderzoek er al komt en de conclusie is dat Harinxmaland wat de gemeente betreft haalbaar is gaat de fusiecommissie van SWZ BOSO Sneek dan toestemming van de club krijgen hieromtrent te onderhandelen ? Wat zal ONS Sneek besluiten als de gemeente niet mee gaat in de gedachten van deze club ? Gaat ONS Sneek dan alsnog weer een fusiecommissie optuigen voor verdere onderhandelingen met SWZ BOSO ?

Gemeente en clubs zitten in een lastig parket.

De bom onder de fusie tikt door……..

Theo Uphus, Voetbalprof.com

WIJ SCHRIJVEN ZOALS U HET BELEEFT!